จัดเตรียมสถานที่รายการไลฟ์สด “ตนค้นคนปลายด้ามขวาน”และกิจกรรม “รวมพล คนมวย”

    24 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มอบหมายให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่รายการไลฟ์สด “ตนค้นคนปลายด้ามขวาน”และกิจกรรม “รวมพล คนมวย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น