เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2564

    27 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวแวไซนะ สือแม นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น