มอบหมายกลุ่มงานวิชาการและท้องฟ้าจำลองเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

0
    ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมอบหมายกลุ่มงานวิชาการและท้องฟ้าจำลองเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: