ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส ให้การต้อนรับ นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

0
   28 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส ให้การต้อนรับ นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและ
นางสุพรรณี พรหมชัย ครู คศ.2 เพื่อร่วมปรึกษาหารือและประสานการดำเนินงานร่วมกันในงานวันเด็ก ปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มกวาคม 2565 ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: