เตรียมความพร้อม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

   30 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การต้อนรับนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อร่วมปรึกษาหารือและประสานการดำเนินงานร่วมกันในกิจกรรม”งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565″ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มกวาคม 2565 ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น