ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

                6 มกราคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมเป็นประธานเปิดประชุมกำหนดจัดกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างสนุกสนาน ผ่านการคิดทดลอง ลงมือปฎิบัติจริง เสริมสร้างประสบการณ์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 8 มกราคม 2565 จะทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น