ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2567 ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

0

ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและฝ่ายแผนงานและโครงการเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2567 ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: