ประชุมวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

   6 มกราคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและฝ่ายแผนงานและโครงการและกลุ่มงานวิชาการและท้องฟ้าจำลอง ประชุมวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส  ณ ห้องส่งเสริมปฏิบัติการ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น