ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส จัดงานวันเด็ก ในวันที่ 8 มกราคม 2565

        ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากร จัดงานวันเด็ก ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ภายใต้กิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์” โดยร่วมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วย การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การเล่มเกม การรับชม คลิปวิดิโอความรู้ทางวิทยาศาตร์ ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

ใส่ความเห็น