ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านต้นตาล

                     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านต้นตาล อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คนและครู จำนวน 6 คน ซึ่งการจัดกิจกรรม มีการเรียนรู้นิทรรศการและภายในโดมท้องฟ้าจำลองมีดนตรีบรรเลงโดยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสพร้อมทั้งการชมท้องฟ้าจำลอง ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น