โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับกศน.ศรีสาคร

17 กุมภาพันธ์ 2565

       ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอศรีสาคร ทั้งนี้ได้ให้ แนวคิดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ความเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส กับการทำงานร่วมกันกับ กศน.อำเภอศรีสาคร อดีต ปัจจุบันและอนาคต ของความร่วมมือในการทำโครงงาน ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสกับสถานศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทย์ฯพร้อมฝึกทักษะการปฏิบัติ ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน และครู จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น