จัดกิจกรรมให้กับกศน. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
           ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมให้กับกศน. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คนและครู จำนวน 10 คน ซึ่งการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 1. เรียนรู้นิทรรศการ 2. Stem ระบบลงจอดยานอวกาศ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น