อบรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565
                                                ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นวิทยากรโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 135 คน ณ ห้องประชุมอับดุลเราะห์มานโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น