โครงการอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุคิริน

0
          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นวิทยากรโครงการอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุคิรินในรูปแบบออนไลน์ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ กศน.อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: