ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจากคณะกรรมาธิการความมั่งคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

 

ใส่ความเห็น