กิจกรรมเรื่อง”สอนออนไลน์ เรียนยังไงก็ไม่เบื่อ

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมของสสส. ผ่านระบบออนไลน์ zoom เรื่อง”สอนออนไลน์ เรียนยังไงก็ไม่เบื่อ โดยมีนายภาสกรกังวานชาญสิริ เป็นวิทยากรจัดกระบวนการในครั้งนี้ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น