บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสรับการตรวจ atk

0

       วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสพร้อมด้วย บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ atk (Antigen test kit) คือชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถทดสอบได้เบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่สงสัยหรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ การทดสอบใช้เวลาไม่นานรอผลเพียง 15- 30 นาที ซึ่งตรวจจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านสุไหงบาลา โดยผลตรวจในครั้งนี้ บุคลากรทุกคนมีผลการตรวจเป็นลบ ซึ่งถือว่าไม่พบการติดเชื้อโควิด ณ  อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: