4 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายงานอำนวยการปฏิบัติตามหลัก ๕ ส. (สะอาด Seiso เซโซ) โดยวันนี้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ทำความสะอาดในอาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เพื่อให้อาคารและบริเวณรอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสสะอาด ทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคลากรและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: