เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเตรียมเปิดห้องเรียนสาธิต (SME) ปีการศึกษา 2565

     วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเตรียมเปิดห้องเรียนสาธิต (SME) ปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยาการเรียนรู้นราธิวาส 

 

 

 

ใส่ความเห็น