เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 

0

   11 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17  ของกลุ่ม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โปรแกรม zoom meeting   นำเสนอให้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันเกอเธ่ โดยมี ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ  อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: