พิธีวางศิลาฤกษ์ ศว.ปัตตานี และการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ

พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีและการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ “มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทยจังหวัดภาคใต้ชายแดน” ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

 

ใส่ความเห็น