จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำคู่มือการเรียนรู้ปฏิบัติการชีววิทยา และฝึกปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์

             14-15 มีนาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมอบหมายกลุ่มงานวิชาการและท้องฟ้าจำลอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำคู่มือการเรียนรู้ปฏิบัติการชีววิทยาและฝึกปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์  ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 

 

ใส่ความเห็น