วันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเข้าร่วมการจัดประชุม “เสวนาชาวการศึกษา” เพื่อรับนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และให้หัวหน้าส่วนพบพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อราชการในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร” ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าวประมวลภาพกิจกรรมเสวนาชาวศึกษา

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: