เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

          วันที่ 18-20 มีนาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น