ประสานการดำเนินงานกิจกรรม”พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์”

0
        22 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีวิช่วย พร้อมด้วย อ.ดร.กร ทักษพัฒนกุล และ อ.อารมณ์  ปุเต๊ะ อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อร่วมปรึกษาหารือและประสานการดำเนินงานกิจกรรม”พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: