ให้การต้อนรับ นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

22 มีนาคม 2565

             

         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การต้อนรับนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย สถาบันภาคใต้เขต 3 และคณะที่มาเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมแนะนำแนวทางในการพัฒนางาน ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น