ดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาตรการกวาดบ้านตัวเอง

0

      วันที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.จ.นธ.) ได้ดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาตรการกวาดบ้านตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีเป้าหมายเร่งด่วนตรวจหาสารเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน อย่างน้อย 3 เดือน / ครั้ง ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: