เข้าพบปะปรึกษาหารือกับทีมงานโครงการคนกินแดดชายแดนใต้

       24 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี   ดอเล๊าะเซ็ง   ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนายพลวิชญ์     มุตตาหารัช   นักจัดการงานทั่วไปและ

นายแววาลิฟ     แวดอเลาะ   วิศวกร เข้าพบปะปรึกษาหารือกับทีมงานโครงการคนกินแดดชายแดนใต้   ณ บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 

ใส่ความเห็น