เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมไลฟ์สดบอกเล่าเรื่องราวสุนทรียภาพแห่งศิลป์ ของศิลปินดังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

         24 มีนาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมีนา    การี   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาพร้อมด้วยนายภานุพงศ์      พรหมชัย     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมไลฟ์สดบอกเล่าเรื่องราวสุนทรียภาพแห่งศิลป์ ของศิลปินดังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น