จัดกิจกรรมไลฟ์สดซึ่งจะการแข่งขัน sci-tech robotics challenge 2022

                25 มีนาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมไลฟ์สดการแข่งขัน sci-tech robotics challenge 2022 จัดขึ้นในวันที่ 26  มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น