กำกับดูแลการขนย้ายอุปกรณ์ในกิจกรรม “ร่วมตอบคำถามการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ”

     25 มีนาคม 2565   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส กำกับดูแลการขนย้ายอุปกรณ์ในกิจกรรม “ร่วมตอบคำถามการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ” โดยเจ้าหน้าที่ทีมงานคนกินแดดชายแดนใต้ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น