งานมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้

               26  มีนาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส   เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ โดยมีพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น