จัดกิจกรรมไลฟ์สดบอกเล่าเรื่องราวสุนทรียภาพแห่งศิลป์ ของศิลปินดังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

        27 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรมไลฟ์สดบอกเล่าเรื่องราวสุนทรียภาพแห่งศิลป์ ของศิลปินดังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น