กำกับดูแลการจัดการสถานที่กิจกรรม “ไขความลับพลังงานแสงอาทิตย์”

     

            29 มีนาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส กำกับดูแลการจัดการสถานที่กิจกรรม “ไขความลับพลังงานแสงอาทิตย์” โดยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น