กิจกรรม “ไขความลับพลังงานแสงอาทิตย์ ”

        30 มีนาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมอบหมายให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรม “ไขความลับพลังงานแสงอาทิตย์ ” โดยมีนายเจะอามิง โตะตาหยง อดีต ส.ส.นราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ สำนักงานวิทยบริการ ม.อ.ปัตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้   ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น