ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบ

0
    30 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและนางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วม โครงการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: