จัดกิจกรรม “ไขความลับพลังงานแสงอาทิตย์ ”

      31 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมอบหมายให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรม “ไขความลับพลังงานแสงอาทิตย์ ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ สำนักงานวิทยบริการ ม.อ.ปัตานีพร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น