จัดกิจกรรมไลฟ์สดการใช้งานพลังแสงอาทิตย์

0
        31 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรมไลฟ์สดการใช้งานพลังแสงอาทิตย์ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: