จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

      วันที่ 31 มีนาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 40 คนและครู จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้นิทรรศการในครั้งนี้ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น