เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการจัดทำระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา

     ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ มะสิกะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการจัดทำระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาโดยมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สถาบัน กศน.ภาคใต้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 
 
 

ใส่ความเห็น