ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อวงจรกระแสไฟฟ้ากับแผงโซล่าเซลล์เบื้องต้น

       4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรม “ไขความลับพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 ”โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ สำนักงานวิทยบริการ ม.อ.ปัตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อวงจรกระแสไฟฟ้ากับแผงโซล่าเซลล์เบื้องต้น ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น