ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 3

                      5 เมษายน 2565  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มีการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 3 โดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ กรรมการข้าราชการครู ,นายไสว ชินพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้รับการประเมิน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น