7 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  เข้าติดต่อประสานงาน นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา   ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

 

ใส่ความเห็น