เวทีถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 5 แห่ง ปี 2564

0

                8 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ น.ส.ฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา เเละ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมอบรมเวทีถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 5 แห่ง ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบ Meeting Zoom ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: