เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

0
           ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวรอยฮัน  มามะ   เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนัก  กศน.จังหวัดปัตตานี
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: