ได้มอบอินทผาลัมเพื่อการละศีลอดในเดือนรอมฏอน ให้กับนางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ

      8 เมษายน 2565 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบอินทผาลัมเพื่อการละศีลอดในเดือนรอมฏอน ให้กับนางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ ครูชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กศน.อ.เมืองนราธิวาส ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 
 

,

 

ใส่ความเห็น