มอบอินทผาลัมเพื่อการละศีลอดในเดือนรอมฏอน ให้กับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

       8 เมษายน 2565  นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบอินทผาลัมเพื่อการละศีลอดในเดือนรอมฏอน ให้กับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น