จัดอบรมการเรียนการสอน การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ ให้

         11 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและกลุ่มงานวิชาการและท้องฟ้าจำลอง จัดอบรมการเรียนการสอน การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ ให้กับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ณ  อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น