ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          18 เมษายน 2565   ดร.สุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องวิชาการ อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น