ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งชันโรงและการเลี้ยงสัตว์น้ำ

          18 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งชันโรงและการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี

 

 

ใส่ความเห็น